Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi är knuten till både teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteten vid det snabbt expanderande universitetet i Umeå.

Institutionen har en utpräglad internationell karaktär med många gästforskare och forskarstuderande från andra länder.

De självständiga forskningsgrupperna arbetar i moderna laboratorier med välutrustade gemensamma tillgångar, vilket skapar en grundstomme för en kreativ och högst interaktiv miljö. De olika gruppernas specifika forskningsintressen är sammanflätade av ett gemensamt intresse för centrala frågor rörande de molekylära mekanismerna för reglering av cellulära processer i både prokaryoter och eukaryoter.

         

Publikationer vid Molekylärbiologi

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Amer, Ayad
Gurung, Jyoti
Costa, Tiago; et al.

YopN and TyeA Hydrophobic Contacts Required for Regulating Ysc-Yop Type III Secretion Activity by Yersinia pseudotuberculosis
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 6(66)

2016

-

Tukenmez, Hasan
Magnussen, Helge M.
Rogne, Per; et al.

Bridging in Vitro with in Vivo Enzymology
Biophysical Journal, 110(3): 223A-223A

2016

-

Skottheim Honn, John
Johansson, Linn
Rasmuson Lestander, Asa

Regulation of twin of eyeless during Drosophila development
Gene Expression Patterns, 20(2): 120-129

2016

-

Karah, Nabil
Dwibedi, Chinmay Kumar
Sjöström, Karin; et al.

Novel Aminoglycoside Resistance Transposons and Transposon-Derived Circular Forms Detected in Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 60(3): 1801-1818

2016

Hämta

Jäger, Gunilla
Chen, Peng
Björk, Glenn R.

Transfer RNA Bound to MnmH Protein Is Enriched with Geranylated tRNA - A Possible Intermediate in Its Selenation?
PLoS ONE, 11(4)

2016

Hämta

Aung, Kyaw Min
Sjöström, Annika E
von Pawel-Rammingen, Ulrich; et al.

Naturally Occurring IgG Antibodies Provide Innate Protection against Vibrio cholerae Bacteremia by Recognition of the Outer Membrane Protein U
Journal of Innate Immunity, 8(3): 269-283

2016

Hämta

Addario, Barbara
Sandblad, Linda
Persson, Karina; et al.

Characterisation of Schizosaccharomyces pombe alpha-actinin
PeerJ, 4

2016

Hämta

Khoshnood, Behzad
Dacklin, Ingrid
Grabbe, Caroline

Urm1: an essential regulator of JNK signaling and oxidative stress in Drosophila melanogaster
Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), 73(9): 1939-1954

2016

-

Spoerry, Christian
Seele, Jana
Valentin-Weigand, Peter; et al.

Identification and Characterization of IgdE, a Novel IgG-degrading Protease of Streptococcus suis with Unique Specificity for Porcine IgG.
Journal of Biological Chemistry, 291(15): 7915-7925

2016

-

Muppavarapu, Mridula
Huch, Susanne
Nissan, Tracy

The cytoplasmic mRNA degradation factor Pat1 is required for rRNA processing
RNA Biology, 13(4): 455-465

2016

-


Sidansvarig: Patrik Holmkvist
2015-10-21

Utskriftsversion