För våra studenter

Klicka här för att komma vår sida på studentwebben


Trygghet

Om du hittar oönskad besökare på institutionen

Ring Säkerhet NUS:

070-399 25 05


eller Polisen:

112