HeadlineImage

Utbildning

Kurser och Program inom molekylärbiologi

Inom molekylärbiologin studerar man livets grundläggande processer och därigenom också vad liv är. Molekylärbiologin fokuserar i första hand på vad som sker inne i celler men även på hur kommunikation mellan celler går till. Processer som nedärvning, genuttryck, signalöverföring samt effekten av mutationer på olika processer spelar mycket centrala roller inom molekylärbiologin.

Läs mer om våra program...

Läs mer om våra kurser...


Relaterad information

KurserProgram Tekniska basåret